#

เว็บไซต์แอบอ้างการจัดงานประชุม

(Conference Fraud Website)

รายชื่อของเว็บไซต์หลอกลวงที่เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการได้ถูกจัดเรียงรายชื่อไว้ด้านล่าง :
Fraud Website related to Conference are listed below:

1. www.tancway.com (cache)

แอบอ้างการจัดงานในประเทศไทย แอบอ้างสมาคม IEEE Thailand, แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และ แอบอ้าง อ.ธวัชชัย เตชัชอนันต์ เลขาธิการสมาคม IEEE Thailand

Fake conference in Thailand. Imposter IEEE Thailand, Metropolitan Electricity Authority, Provincial Electricity Authority and Secretary-general of IEEE Thailand

ถ้าคุณพบเว็บไซต์หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสมาคม IEEE หรือ เกี่ยวข้องกับงานประชุมต่างๆ
โปรดแจ้งที่ : taytaycu@gmail.com

If you found any fraud website related to IEEE or Conference, please report us : taytaycu@gmail.com

ย้อนดูด้านบนสุด